Home Soal Kelas 3 Semester 2 Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 / Genap ...

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 / Genap KTSP

63
0

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat datang di blog CandraEdukasi.blogspot.com
 

Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan contoh Soal UTS / Ulangan Tengah Semester 2 (Genap) Kelas 3 SD Mapel Bahasa Jawa – Kurikulum 2006 ( KTSP )

Cuplikan :

SOAL UTS SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 20.. / 20..
Mata Pelajaran          : Bahasa Jawa
Kelas                       : III (tiga)
  I.       Wenehana tandha ping (X) aksara A,B,C, utawa D ing wangsulan kang bener !
Kadho Kanggo Maya
   Arini ndeleng kalender maneh. Angka wolu ing kalendewr wis dibunderi nganggo spidhol gedhe la nana katerangane “ulang taune Maya”. Wingenane, Maya ngedum undangan marang kanca-kanca saklas kanggo teko ana ing pesta ulang taune minggu ngarep.
  Saiki Arini lagi bingung mikir kadho apa kang bakal digawa mengko. Arini kepingin kandho kanggo Maya unik lan ora gampang digoleki ing toko. Akhire Arini mikir ngadho kerajinan tangan gaweane dhewe. Sawise mikir rada suwe, Arini mutusake gawe gambar sakehing wiji.
1.        Irah-irahanane wacan ing dhuwur yaiku  ….
A.        Kadho Kanggo Maya
B.        Kadho Kanggo Arini
C.        Ulang Taun
D.       Undangan
2.        Sing ulang taun jenenge ….
A.        kancane
B.        Arini 
C.        Maya
D.       Yaya

 

Silakan klik link di bawah ini untuk men download soal selengkapnya :

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap)  – KTSP 

Demikianlah contoh Soal UTS / Ulangan Tengah Semester 2 Kelas 3 SD Mapel Bahasa Jawa – (KTSP). Semoga Bermanfaat.